a
M

Disclaimer

Per 1 november 2016 worden voor de consument de consumentenprijzen als volgt weergegeven:

Nieuwe auto’s

De genoemde prijs is een consumenten(advies)prijs (vanaf prijs) en is inclusief onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de consument.

(Onvermijdbare kosten: netto prijs + btw, bpm, kenteken, leges, recyclingbijdrage, 0 beurt, rijklaar maken, poetsen, €10 brandstof. Per merk zijn er verschillende aanvullingen mogelijk, waarover wij u graag persoonlijk informeren)

Middels een optioneel afleverpakket kunt u kiezen voor extra diensten, producten en/of services.

Gebruikte auto’s

De genoemde prijs is een consumenten(advies)prijs en is inclusief onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de consument.

(Onvermijdbare kosten: netto prijs + btw, bpm, kenteken, leges, Auto wassen en zuigen, 6 maanden BOVAG garantie, minimaal 6 maanden APK,  € 10 brandstof)

Middels een optioneel afleverpakket kunt u kiezen voor extra diensten, producten en/of services.

Voor zakelijke transacties (B2B) dienen wel afleverkosten betaald te worden. Hierover meer informatie bij uw verkoper.

Bedrijfsauto’s worden altijd geadverteerd met een prijs exclusief BPM en BTW en is dus een B2B prijs. Wanneer u als consument een bedrijfswagen aan wilt schaffen dan wordt de nettoprijs altijd vermeerderd met de eventuele BPM en BTW.

Disclaimer website

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Terug naar home