a
M

Erkend duurzaam

Onze producten, diensten en processen dienen waar mogelijk maatschappelijk verantwoord te zijn. Duurzaamheid is een belangrijk aspect; naast een hoog streven naar kwaliteit en het behalen van een financieel resultaat dienen processen en producten ook bij te dragen aan een goede toekomst.
Het aanbod van Renault & Dacia zijn over de gehele linie gericht op het terugbrengen van de CO-2 uitstoot. De modellen met motoren worden aangeduid met het Renault Eco2 logo. Middels Renault Z.E. bieden wij een gamma van volledig electrische voertuigen aan.
In de Aftersales bevind zich gekwalificeerd personeel om Renault Z.E. te voorzien van service en op 3 vestigingen zijn er oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s en Hybrid’s.

Inkoopbeleid Munsterhuis

Panden en installaties:
– Investeringen en reparaties aan onze panden en installaties geschieden op een zo duurzaam mogelijke manier.
– Onze Focus ligt op energiebesparende voorzieningen/ investeringen (LED -verlichting, waterbesparende voorzieningen lichtsensoren, gescheiden afvalinzameling)
– Total Cost of Ownership (TCO) is een belangrijk item bij investeringen.

Goederen/ producten & diensten:
De inkoop van goederen en diensten geschiedt ook op een zo duurzaam mogelijke manier. We streven er naar om onze klanten producten aan te bieden welke duurzaam en verantwoord zijn en dit kan volgens ons alleen door ook de goederen en diensten die we inkopen aan deze eisen te laten voldoen.

Keuze van leveranciers:
Wij kiezen (zo veel mogelijk lokale) leveranciers waarbij duurzaam ondernemen hoog in het vaandel staat en waardoor dit ook uitgedragen wordt in het beleid. Wij letten hierbij op milieuaspecten (labels en certificering) maar ook of de producten of diensten op een duurzame wijze vervaardigd zijn (waar mogelijk letten wij of de producten en grondstoffen betrokken worden van maatschappijen/ landen waar medewerkers op een menswaardige manier te werk worden gesteld)

Vanzelfsprekend is reciprociteit (wederzijds zakendoen) ook een belangrijk criterium waarmee rekening wordt gehouden.

Het inkoopbeleid van goederen/ producten wordt centraal beheerd en vastgesteld. Onze medewerkers dien te werken conform dit beleid. De directie beslist in principe over de definitieve keuze voor leveranciers.

Verkoop en M.V.O.

Duurzaamheid staat bij onze verkoop van diensten en producten hoog in het vaandel. Onze verkoopadviseurs en serviceadviseurs zijn op hoogte (en worden continu geschoold) om onze klanten goed te informeren over de duurzame eigenschappen en eventuele gevolgen voor het milieu.

In onze showrooms zijn de auto’s voorzien van een energielabel. U kunt zowel online als offline de producteigenschappen raadplegen met daarbij ook de verbruiksgegevens en de CO2-uitstoot. Onze verkoopadviseurs informeren u graag wanneer extra uitleg vereist is.

Naast auto’s met conventionele motoren (diesel en benzine) verkoopt Munsterhuis ook geheel elektrische auto’s (Renault Z.E.) Door speciaal getrainde verkopers en monteurs zijn we in staat om klanten juist te kunnen adviseren qua aankoop en onderhoud. Vanzelfsprekend voldoen onze werkplaats aan de vereisten die gelden voor E.v. (qua milieu en veiligheid)

Onze werkplaatsen en magazijnen maken voor reparatie & onderhoud gebruik van originele merkonderdelen en banden van erkende en getoetste leveranciers. Bij schadeherstel maakt gebruik van gekwalificeerde lakken en materialen.

Klachten, opmerkingen en tips

De directie en medewerkers van Munsterhuis staan altijd open voor klachten, opmerkingen en tips. Op deze manier kunnen wij altijd optimaal het functioneren van onze bedrijven toetsen en verbeteren. Via het contactformulier via deze website kunt u uw bericht doorgeven en zullen we indien gewenst contact met u opnemen. Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen met ons klantcontaccenter/ servicecenter via telefoonnummer 053-4316135.

Personeel:
Naast de producten is een belangrijk aspect ons personeelsbeleid. Dit beleid is er op gericht dat ons personeel kan werken in een prettige en sociale werkomgeving waarbij werkvreugde ook de gezondheid van de medewerker belangrijk is. Ons personeel wordt middels een personeelsreglement en werkinstructies continu gewezen op verantwoorde werkwijzen gericht op rendement, duurzaamheid en veiligheid. Middels diverse communicatie kanalen en overleggen heeft ons personeel inbreng op het dagelijkse beleid.

In ons personeelsmanagement streven wij er naar om naast de geschiktheid, de vereiste certificering ook rekening te houden met voldoende diversiteit op de werkvloer, waarmee iedereen op een gelijke wijze behandeld wordt dan wel gelijke kansen worden geboden.

In geen geval wordt er gediscrimineerd op basis van ras, geslacht, leeftijd, religie, politieke voorkeur, nationaliteit of sociale afkomst. Door de aard van (met name) de garage werkzaamheden en het feit dat meer mannen dan vrouwen in de autobranche willen werken, wijkt de verhouding man/vrouw bij Munsterhuis af van de samenleving waarin wij leven.

Wij streven er tevens naar om bij eventuele geschikte vacatures ook mensen aan werk te helpen een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (werkloze werkzoekenden, jongere arbeidsgehandicapten en werknemers met onvoldoende kwalificaties)

Administratieve Organisatie

Administratieve Processen:
Ook onze administratieve processen zijn ingericht een worden uitgevoerd op een zo duurzaam mogelijke wijze.
– Digitale facturatie (facturen per e-mail versturen)
– Digitale verwerking van inkoopfacturen.
– CO2 – neutrale postverzending (TNT)
– Aankoop papier met FSC keurmerk
– Dubbelzijdig printen en zo weinig mogelijk in kleur.
– Brochures en prijslijsten zijn ook online beschikbaar.

Lopende projecten:
– Digitale werkorders

Sponsoring

Sponsorbeleid Munsterhuis Autobedrijven

Wij willen de beste service leveren aan onze klanten op het gebied van mobiliteit.
Maar wij willen ook andere maatschappelijke doelen ondersteunen en helpen bij het leveren van top prestaties. Duurzaamheid , M.V.O. en milieu zijn hierbij belangrijk

Sponsoring en MVO
Munsterhuis Autobedrijven hanteert de volgende randvoorwaarden bij eventuele sponsoring

Onze sponsoring richt zich vooral op de lokale markten waarin wij met onze dealer schappen opereren.

Munsterhuis sponsort alleen doelen op het gebied van MVO , cultuur en sport.

Sponsoring moet passen bij de merkwaarden van de merken die wij voeren.

Er moet verbondenheid of betrokkenheid zijn met onze medewerkers, de producten en/of dienstverlening van ons bedrijf. Er moet een duidelijke  tegenprestatie duidelijk beschreven die direct of indirect bijdraagt aan het imago of commerciële resultaten van Munsterhuis.

Sponsoring dient altijd te worden vastgelegd in een duidelijke overeenkomst waarin de prestatie, de tegenprestatie en de duur van de sponsoring duidelijk beschreven staat.

Wij sponsoren geen individuen en/of teams, maar uitsluitend organisaties of verenigingen.

Wij sponsoren geen:
– Sporten met een hoog risicogehalte
– Geen evenementen met een politieke inslag of voorkeur
– Geen individuele studenten of studentenfeesten
– Organisaties met een discriminerende inslag op geloof, sekse, nationaliteit of politieke overtuiging
– Geen verenigingen/ organisaties die direct of indirect zich bezig houden met drugs of alcohol.

De directie beslist autonoom over het wel of niet honoreren van sponsorverzoeken en de hoogte van het sponsorbedrag (of de waarde van sponsoring in diensten of goederen) Over redenen van eventuele afwijzing of het wel of niet sponsoren kan niet worden gediscussieerd.

Aan eerder toegezegde sponsoring kunnen geen rechten worden ontleend.

Munsterhuis werkt met budgetten die periodiek anders kunnen worden ingezet of besteed.